Ni Jen Creatief in Coaching, als je

je kracht wil ervaren

en van hieruit wil handelen.

“Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid, als de mensen om je heen, hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.
We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de kracht die in ons is te openbaren.
Die kracht is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.”

(Nelson Mandela)

Het uitgangspunt van de trainingen en coachings van Ni Jen is, dat alles wat je nodig hebt, al in jezelf aanwezig is. Je kunt deze bron van kracht die in je zit aanspreken en vanuit deze bron handelen. 
Tijdens een training of coaching wordt gekeken naar wie jij bent, wat jouw kwaliteiten zijn, wat jouw wensen zijn en hoe daar aan voldaan zou kunnen worden. 

Manieren waarop dit gebeurt zijn o.a. in de vorm van rollenspel en gebruik maken van je verbeelding. Door middel van spel zet je niet alleen je denkgeest in als middel om te ontwikkelen, maar ook je emotionele veld en je fysieke lichaam. Hierdoor kun je een completer beeld krijgen van jezelf en van wat je mogelijkheden zijn. 
Door een situatie in spel neer te zetten, kun je makkelijker zien en voelen waar je kracht zit en wat er in de weg zit om deze naar buiten te laten komen.