Middelen

 

"We leven in een veld van oneindige mogelijkheden."

(Sri Vasudeva)

In een coaching kunnen de volgende middelen aan bod komen. Ze worden gebruikt naar wens van de klant en er wordt altijd gekeken naar wat het meest helpend zou kunnen zijn. 

Gesprek

De coach stelt vragen die de mogelijkheid bieden om het verhaal van de klant helder naar voren te laten komen. Ze kunnen leiden naar de kern van de vraag van de klant en naar de kracht in hem/haar aanwezig waarin de oplossing te vinden is.

Stilte

Door in stilte te zijn, kun je beter luisteren naar wat er in je aanwezig is. Het bewustworden van deze aanwezigheid kan je helpen naar een oplossing. Je kunt beter luisteren aar de intuitieve stem in je.

Energie

Naast ons fysieke lichaam hebben we ook een energie lichaam. In dit lichaam bestaan onze emoties, verlangens, gedachtes en herinneringen. Door middel van Reiki wordt helende energie doorgegeven die oplossingen biedt in het energetische lichaam. Dit kan ook doorwerken naar het fysieke lichaam, omdat alles met elkaar verbonden is.

Verbeelding

De kracht der verbeelding kan heel sterk zijn. Door je in je gedachte te richten op een beeld, kan het daarbij horende gevoel opgeroepen worden. Er is gezegd dat je hersenen het verschil tussen fictie en werkelijkheid niet kennen. Zo kunnen beelden je helpen naar een oplossing.

Rollenspel

Door een situatie te spelen, neem je er afstand van. Je gebruikt diegene in jezelf die kijkt, om het vervolgens in actie om te zetten. Hierdoor kan duidelijk worden wat van tevoren in jezelf nog onhelder was.

Groep Training

Voor alle groepen, groot of klein, kunnen trainingen op maat verzorgd worden. Vanuit een vraag binnen een organisatie of een team kan een training worden gemaakt. Samen met u als opdrachtgever wordt er zorgvuldig gekeken naar wat er speelt en waar u naar toe zou willen. 
De uitgangspunten van Ni Jen vormen de basis. Ook binnen een groep is de kracht die nodig is om te bereiken wat men wenst al aanwezig. Deze kracht wordt zichtbaar wanneer alle individuen hun eigen kracht ontdekken en vergroten. Door bundeling van kracht wordt de groepskracht helder. Met deze kracht in een groep kunnen alle situaties aangepakt worden.